Personbeskrivelser

Det er vigtigt for en fortælling, hvordan personerne beskrives. Er det nogle personer vi skal kunne identificere os med, eller skal vi blot se dem fra sidelinjen og danne os indtryk af dem, ud fra det, de gør?

Psykologbeskrivelser/ direkte beskrivelser

Får vi en psykologbeskrivelse af en person, vil det sige, at vi får forklaret personens personlighed. Fortælleren (forfatteren) forklarer simpelthen for os, hvordan personen er.

Eksempel:

Kirsten var af natur en sød og rolig pige. Hun ville altid det bedste for andre og ofrede sig gerne for andres skyld. Hendes største drøm var at blive medhjælper i nødhjælpsarbejde i Afrika, for hun kunne ikke bære at se alle de billeder af sultende børn i tv’et om aftenen…

Handlingsbeskrivelser/indirekte beskrivelser

Får vi handlingsbeskrivelser af en person, betyder det, at vi lærer personen at kende ud fra handling og dialog. Vi får altså ingen beskrivelse af personen, men må selv danne os et indtryk ud fra personens gøren.

Eksempel:

Pigen sidder i sofaen med tårer i øjnene. På tv-skærmen ruller billeder af små, udsultede børn i Afrika.
”Det er forfærdeligt,” siger hun til pigen, der sidder ved siden af hende. Måske en veninde. ”Når jeg bliver stor, vil jeg være nødhjælpsarbejder.”

For det meste er historier en blanding af både psykologbeskrivelser og handlingsbeskrivelser. Noget får vi at vide, andet må vi selv danne os indtryk af. Men nogle historier er kun i handlingsbeskrivelser. Det er de historier, hvor forfatteren vil have, at vi ligesom skal betragte det hele fra sidelinjen. Som var vi usynlige og stod midt i rummet, hvor det hele foregik. Det er tit sådan nogle historier, der er gode at analysere på og diskutere, fordi vi vil danne os forskellige meninger om personerne.

Når du skriver, så prøv at tænke over, hvordan du beskriver dine personer. Hvem skal vi kende godt? Hvem skal vi kende mindre godt? Hvem er det vi skal kunne identificere os med, og hvem skal vi bare danne os indtryk af?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *